Son­gül Öden ile Ke­rem Alı­şık ayrıldı

Son­gül Öden ile Ke­rem Alı­şık ayrıldı

Uzun sü­re­dir bir­lik­te olan ve ev­li­lik ha­zır­lık­la­rı ya­pan Son­gül Oden ile Ke­rem Alı­şık , çif­tin­den ay­rı­lık ha­be­ri gel­di. Bir sü­re­dir ara­la­rı li­mo­ni olan iki­li­den Alı­şık, kıs­kanç­lık yü­zün­den sev­gi­li­si­ne to­kat at­ma­sı bar­da­ğı ta­şı­ran son dam­la ol­du.

SONGÜL KADINA ŞİDDET KONUSUNDA ÇALIŞIYOR

Ka­dı­na şid­det ko­nu­sun­da Bir­leş­miş Mil­let­ler ile ça­lış­ma­lar yü­rü­ten Öden, ise sev­gi­li­si­nin bu ha­re­ke­tin­den son­ra iliş­ki­yi ta­ma­men bi­tir­me ka­ra­rı al­dı.

İLK EVLİLİĞİNDE DE ŞİDDET GÖRMÜŞTÜ

Deniz Uğur devrede Kerem Alışık’ın, Cansel Elçin ve Deniz Uğur’la sahneye koyduğu ‘Frankenstein’ oyununun bugün Zorlu’da gerçekleşecek olan galasına Songül Öden’in katılıp katılmayacağı merak konusu oldu. Deniz Ugur’un ikiliyi barıştırmak için devreye girdiği öğrenildi.Son­gül Öden, ilk evliliğinde de şid­det gör­dü­ğü­nü açık­la­mış­tı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER