SAADET PARTİSİ İSTANBUL İL KADIN KOLLARI İNSAN HAKLARI BİLDİRGESİ

SAADET PARTİSİ İSTANBUL İL KADIN KOLLARI İNSAN HAKLARI BİLDİRGESİ
“’İnsan haklarının anayasası’ olarak tanımlanan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilişinin 67. yılı olan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününde, tüm dünyada,insan haklarının yok hükmünde yaşandığı, sadece kağıt üzerinde önemini koruyan bu günün hesabını tarih affetmeyecektir.
 
Yaşadığımız çağda yerküremiz,ırkçı emperyalizmin kıskacında ve yeni dünya düzeni adı altında adaletsizliklerin, zulmün ve zorbalığın mekânı haline getirilmiştir.
 
İnsanlar evlerinden yurtlarından edilmiş, savaşlar, işgaller,entrikalar sıradanlaştırılmıştır.Yersiz yurtsuz milyonlarca mültecinin; organ mafyalarının, fuhuş sektörünün, dilenci şebekelerinin, savaş baronlarının, misyonerlerin kıskacında 400 milyona yaklaşan yetimin bulunduğu dünya, adaletin barışın yok edildiği bir dünyadır. 
 
Kadın, yaşlı ve çocukların birinci derecede mağduru olduğu savaşların eksilmediği günümüzde sadece insan hakkı değil, insan hayatı bile risk altındadır.
 
Filistin, Afganistan, Pakistan,Libya ve Irak’ta işgal sürüyor. Suriye halkının üzerine bombalar yağmaya devam ediyor, Arakan Müslümanlarının maruz kaldığı hak ihlalleri sürüyor. Doğu Türkistan ve Tibet’te de haksızlıklar,Mısır da kanlı bir darbe ile iktidara gelen Sisi cuntasının Müslüman Kardeşlere ve Mısır halkına uyguladığı hukuk dışı hapis, idam ve işkence uygulamalar. Işid’in yaptığı katliamlar,Yemen’de, Libya’da yaşanan binlerce insanın ölümüne ve yaralanmasına sebep olan çatışmalar hız kesmeden devam ediyor. Orta Afrika’da Fransızların desteklediği Hıristiyan Anti Balaka örgütünün yaptığı saldırılarda binlerce Müslüman’ın katledilmesi, on binlercesinin de komşu ülkelere sığınmak zorunda kalması, Myanmar’da Müslümanlara yönelik olarak Hindular ve güvenlik güçlerinin yaptığı katliam, işkence ve sürgün gibi insan hakları ihlalleri yaşanıyor.
 
Filistin, Birleşmiş Milletler 'de 'üye olmayan gözlemci devlet' statüsü kazanmasına rağmen terör devleti İsrail,Filistin topraklarında ki işgalini genişletiyor. Öte yandan Gazze’de İsrail’in uyguladığı insanlık dışı ambargo ve işgal devletinin Kudüs'ü tamamen Yahudileştirmek için hızla yeni yerleşkeler inşa etmesi engellenemiyor. 
 
Bir İsrailli kadın Milletvekili dehşet verici şu sözünü;“Filistinli kadınların tümünü öldürün. Öldürün ki, çocuk doğurmasınlar.” cüretkarca dillendirirken herhangi bir işlem yapılmamıştır.
Irkçı emperyalizm dünyada daha fazla kan ve göz yaşı dökmektedir. Irkçı emperyalizm Müslümanlar arasında fitne tohumları ekmekte ve bizi ırk ve mezheplerimize göre ayrıştırmaya çalışmaktadır ve tüm Müslümanlar terörist olarak lanse edilmektedir.
 
İslam dünya barışı için asla bir tehdit değil aksine bir teminattır. Dünya insanlığı yeni bir umut yeni bir dünya arayışındadır.
 
İnsanı yaratılanların en şereflisi olarak halk eden Allah, dünya sahnesinde var olma gayesine göre yaşantısını idame ettirmesini istemiştir. Bunun için hayat hakkı başta olmak üzere, meşru zeminde her türlü nimetten istifade etme imkânı sunmuştur.
 
 Onurlu yaşama, Din ve vicdan hürriyeti, eğitim ve öğretim, mal ve mülk edinme, huzurlu yuva kurma, çalışıp üretme gibi haklar dokunulmazdır.Bu haklar kadın ve erkeğe Yüce Yaradıcımız tarafından verilmiştir.
Hz. Muhammed’in Hicret’in 10’uncu yılında, bir cuma günü öğleden sonra Arafat’ta yaptığı “Veda Hutbesi” konuşması ise İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin öncü metinlerinden biri olarak kabul ediliyor,peygamberimizin  haklara, insanlığa, değerlere dokunan  bu veciz mesajı özetle
 “Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmayacaksınız/ Allah’ın haram ve dokunulmaz kıldığı canı, haksız yere öldürmeyeceksiniz./ Zina etmeyeceksiniz./ Hırsızlık yapmayacaksınız” demiştir.
 
Saadet Partisi İstanbul İl kadın Kolları olarak,Dünya İnsan Hakları Günü’nde yetim, yoksul, mağdur ve mazlumun hakkının gözetildiği menfaatin değil merhametin hakim olduğu adil bir dünya için barış medeniyeti olan İslam medeniyetini yeniden inşa etmeyi görevimiz addederek, vakit yeniden kardeş olma ve azimle çalışma vaktidir diyoruz.
 
Irkçı emperyalizm dünyada daha fazla kan ve göz yaşı dökmektedir. Irkçı emperyalizm Müslümanlar arasında fitne tohumları ekmekte ve bizi ırk ve mezheplerimize göre ayrıştırmaya çalışmaktadır ve tüm Müslümanlar terörist olarak lanse edilmektedir.
 
İslam dünya barışı için asla bir tehdit değil aksine bir teminattır. Dünya insanlığı yeni bir umut yeni bir dünya arayışındadır.Kardeş olma ve azimle çalışma vaktidir.
 
 
Vakit,54. Erbakan Hükümeti tarafından, en yüksek seviyede küresel bir kuruluş olarak kurulan D-8 oluşumunun ilkelerini hayata geçirmenin vaktidir.
Savaş değil, barış!
Çatışma değil, diyalog!
Çifte standart değil, adalet!
Üstünlük değil, eşitlik!
Sömürü değil, işbirliği!
Baskı ve tahakküm değil, insan hakları, hürriyet ve demokrasi!
Bu prensipler sadece D-8’lerin kendi prensipleri değil, aynı zamanda Yeni Bir Dünya’nın kurulmasının da temel esaslarıdır.Ve bu temel esaslar Saadet Partisi iktidarında Türkiye’nin dış politikasının temelini oluşturacak esaslardır.
 
 
 
 
NAGEHAN GÜL ASİLTÜRK
SAADET PARTİSİ İSTANBUL İL KADIN KOLLARI BAŞKANI
 
 
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER